Skip to main content

ماموریت و کارکنان

آی سی اف یک اجتماع گرم و چند فرهنگی است. بعنوان مسیحیان ما پذیرای افراد از مذاهب و فرهنگهای مختلف هستیم.

  • ارزشهای بنیادی
  • چند فرهنگی
  • یک دلی
  • میسیونری

مأموریت

ماموریت آی سی اف این است که با مردمانی از همه ملیتها، پیرو عیسی مسیح باشند. ما با مردمی از همه جاهای دنیا خواستار آنچه هستیم که عیسی مسیح گفته است انجام دهیم خواسته ما این است که هر چه بیشتر و بیشتر افراد او را بشناسند و بخاطر این واقعیت آی سی اف هرگز دست از کار نمی کشد.

آیا می خواهید بیشتر بدانید و یا آیا سوالاتی دارید؟ به ما ایمیل بزنید معمولا به فاصله یک روز جوابتان را دریافت خواهید کرد.

Misie van ICF Apeldoorn

اعضای کارکنان ما

Frida Pol

Frida Pol

آموزش و تلاش با هدف قلبی برای به سر انجام رساندن محله ای کہ آی سی اف در آن قرار دارد.

Paul Zamba

Paul Zamba

دوستانه ترین لبخند آی سی اف را دارد


Martin Pelamonia

Martin Pelamonia

نوازندہ باس گیتار، او دوست دارد به همه کمک بکند.

André

Znoed Azad

مهمان نواز است و داوطلبانه به عربی ترجمه می کند.

Marco Vos

Marco Vos

فرهنگهای گوناگون زیادی را می شناسد.


Marco

Arie Stout

همیشه پشتیبانی می کند و اطمینان خاطر می دهد که همه چیز مهیا است.

بیشتر از صد نفر افراد فوق العادہ از بیست و پنج کشور مختلف

Kom koffie drinken

یک فنجان چای میل کنید

ما در آی سی اف اپلدورن در حال به دست آوردن یک اجتماع دوست داشتنی از مردمانی از فرهنگ های گوناگون هستیم که با کمک یکدیگر پیرو عیسی مسیح می باشیم. بعنوان یک اجتماع ما بطور مداوم در حال گسترش و همینطور مشتاق پیشرفت باطنی وافزایش نفرات برای شناخت خداوند هستیم.

آیا می خواهید بیشتر بدانید و یا آیا سوالاتی دارید؟ به ما ایمیل بزنید معمولا به فاصله یک روز جوابتان را دریافت خواهید کرد.